RHYMES VEDEOS

 

 

 

 

 

   

  

     

 

  

    

  

   

    

     గంధం మెడకు పూసుకొని

   

    తారంగం తారంగం                                        ఏనుగమ్మ ఏనుగు

  

    ఒప్పుల కుప్ప                                            బుజ్జి మేక బుజ్జి మేక

 

     కాకి కాకి కడవల కాకి                                    తప్పెట్లోయ్ తాళాలోయ్

 

    దానిమ్మ పండు                                                కూరగాయలు

  

   పండు పండు ..ఇదేమి పండు

  

 

తెలుగు రుచులు                                                తెలుగు వాహనములు

  

 

  

 

  

      గాలిపటం   

 

 

 

 

 

 

 

  అంబ పలుకు.. జగదంబ పలుకు                            ఏడవకు ..ఏడవకు

 

   అ ఆ లు దిద్దుదాం                                        ఎండలు కాసేది ఎందుకురా

  

© 2013 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode